is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanten, planken met kleurige bussen, en laadjes, netjesbruin geverfd en glimmend gevernist, met lokkende opschriften in mooie, krullige letters. Op de toonbank lag een klomp vijgen, grijzig-bruin, met hier en daar een groen blaadje er tusschen-uit glurend. Overal in 't rond hingen bonte reclame-platen: dames in hei-blauwe japonnen, die kopjes chocolade dronken, een clown, die busjes vleesch-extract als ballen omhoog wierp en weer ving....

Bas, in 't winkeltje even wachtend tot Ka-Bet of haar moeder zich van achter 't witte gordijntje voor de glazen tusschendeur zou vertoonen, om te zien wie er was, voelde al die dingen, zoo plotseling daar om hem heen gekomen, heerlijk nabij en bekend. Het was zoo klein alles en zachtvriendelijk in het gedempte zonlicht en hij stond zoo groot, zoo zwaar en zelfbewust er te midden van, als zag het al naar hem en was 't van hem afhankelijk. Met zijn vinger tikte hij even tegen de weegschaal aan; die begon nu zachtjes te schommelen; — hij trok een laadje open, vol balletjes blauwsel, en een regen van bruine-boonen liet hij van tusschen zijn vingers door weer neêrkletteren in de bak.

Schoon en frisch, in zijn zwart Zondagsch pak, stond hij daar, en alles was schoon en frisch om hem heen; dat het hem wonderlijk leek, bijna een onmooglijkheid, dat hij dezelfde was als de vieze, kleverige man van gisteren, die zich zoo ongelukkig en zoo voor alles onverschillig

had gevoeld

Daar ging de tusschendeur open en stak Ka-Bet haar