is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou, — die mag hier toch wel staan, as-t-i zin het." En: „De grond is vrij," grinnikte Bert de Haas. De muziek was nu een ander liedje begonnen. Het heertje, met zijn wandelstok tegen den poot van de tafel de maat slaande, zong meê:

„Zeg houdt je móeder van konijntjes,

„Een stuk of zès van die heèle kleintjes "

Ka-Bet zat zacht voor zich heen te gichelen.

„Zeg, als jullie soms liever hebben dat ik uitruk

mij goed, hoor "

Bas zei het bruusk, met een vloek; was al opgestaan.

„Nou, Bassie, maak je zoo nijdig niet " suste Ka-Bet.

Bas had zich naar haar omgewend; zijn oogen schoten vlammen.

„Zeg op, wie möt-je, mij of hem "

Ka-Bet aarzelde.

Bas, trillend van een zenuwachtige afwachting, hield zich aan het tafeltje staande. Als een weerlicht was hem weder door het hoofd geschoten zijn ontvangst, dien morgen: Ka-Bet die hem niet, zooals anders, van uit het

achterkamertje was tegemoet gesneld Dan die blikken

van moeder en dochter

„Wie mot je?" herhaalde hij heesch, en het meisje, nu eindelijk, bedeesd: „Nou, as je je zoo nijdig maak. dan

zeg ik jou niet "

„Geluk dan met je kefee-mannetje!" lachte Bas grimmig,