is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hongerige maag, maar toen dadelijk: Nou niet aan zulke dingen denken, mensch. Ze zou van middag wel een spiertje zien te krijgen. Nou alleen denken hoe Marie door

de juffrouw was aangenomen Marie door de juffrouw

aangenomen.... Marie door de juffrouw aangenomen

Zij herhaalde dat zinnetje enkele malen achter elkaar, om de gedachte aan dat andere te verdrijven, dat vleesch... Daar sloeg ue klok acht uur.

Een half uur was ze dus weggeweest. Ze mocht zich wel haasten, anders zat 'r wat voor d'r op Ze versnelde haar pas; telkens gleed ze uit over de hobbelige keien; ze begon nu weer te merken, dat ze moe was, nog moe van den vorigen dag; er was zooveel över-werk

geweest aan de fabriek, en dan nog haar huishouden

Haar voeten bewogen werktuigelijk; 't was of haar beenen maar onder haar lichaam bungelden, zonder gevoel. Een looden last scheen haar hoofd naar den grond te trekken; een heftige behoefte had ze op een stoep te

gaan liggen en te slapen te slapen....

Nu was ze in de straat, waar de fabriek stond. Daar zag ze al den hoogen schoorsteen boven de huizen uitsteken; een dreunend gegrom, dat van onder den grond scheen te komen, sidderde langs haar beenen op en rommelde in haar lichaam, benauwend. Dadelijk, bij deze gewaarwording, die sterker werd bij eiken stap dat zij de fabriek nu naderde, voelde zij zich weer opgenomen in de sleur van iederen dag, waaruit ze nu, voor een half uur, zich even had losgerukt. Haar voeten, strompe-