is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lend over de puntige keien, vertraagden hun gang; een weerzin dreinde in haar op: waarom was ze niet dood; Gód, was ze dan toch dóód

Maar zij drong zichzelve, angstig: Toe nou mensch,

tóe nou Marie is door de juffrouw aangenomen....

Marie is door de juffrouw aangenomen Marie....

Ze ging nu, haastig, langs de eerste vensters van de fabriek. Hoei-hoe-oe-oe-i zwiepte het met huilende vlagen

van de snorrende raderen haar toe; het was of ze er door gestriemd werd vooruit, door getrokken naar binnen, de deur in, zoodat zij zich, voor zij het zelve recht wist, op haar gewone plaats aan de kaardmachines bevond, te midden van haar mede-arbeidsters.

.Tans Draaier, die naast haar werkte, een vuile, slonzige meid met rood haar, keerde zich grijnzend tot haar om.

„De manke heit al gevraagd, waar je zoolang bleef, Messertje "

„Stik " bromde vrouw Messers.

Juist kwam de opzichter aanhinken, een kort, gedrongen mannetje met kwaadaardig glurende oogjes.

„Zoo, is de meid bezorgd?" vroeg hij ruw, „je bent 'r lang genoeg voor weggebleven; we mosten 't eigenlijk van je loon afhouwen. Nou zeg, hoor je me niet, is je jong bezorgd?"....

„Koekoeksjong " giegelden een paar meiden.

Vrouw Messers knikte stug, bleek

II.

Toen ze thuis kwam, was het 's avonds half-zeven.