is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had haar vingers in zijn arm geklauwd, drukte de teil weêr neêr op tafel.

„Zèg, zou je niet late staan, hè? Een ander lust óók nog wel 'n scheppie." Op Marie wijzend: „Dat kind heb

nog niks gehad"

Messers bromde een vloek. „Papisgeenjufferskost...." Dan, zich losrukkend uit Martha's greep, hief hij snei de teil op, gooide zijn bovenlijf achterover, slokte de overgebleven pap naar binnen met het geluid als van een paard, dat drinkt.

Martha braakte scheldwoorden.

Jop en Bet schaterden....

„En hoe was het, was de juffrouw vrindelijk tegen je, kind? En de andere meides?"

Het kind, snikkend, wierp zich tegen haar moeder aan, de tengere armpjes om haar hals geslagen.

„O moe, zoo héérlijk! "

't Was al, wat ze zeide; een kreet van geluk, die versmolt in een zacht, overvloedig geween.

Vrouw Messers had willen juichen; dit was het gelukkigste oogenblik van haar leven. Een toekomst van enkel zon en vreugde straalde haar toe.

Zij kuste Marie maar, éénmaal, twéémaal, driemaal. „Vertel vertel " stamelde zij.

Het kind, met schitterende oogen, vertelde.

„O moe, 't was alles even verrukkelijk. En weet-u, om twaalf uur kregen-me brood met boter en ieder 'n koppie