is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't kleine keukentje, waar Marie het alleen wist te vinden. Den eersten morgen had haar moeder het open en bloot op de tafel laten staan en had Martha, die even later naar de fabriek gegaan was, het alles naar binnen geschransd, zoodat het kind dien ochtend met een leège maag naar den „winkel" had moeten trekken.

Met angstvallige zorg werd dat ontbijt voor iederen dag opnieuw bijeengebracht. Vrouw Messers spaarde er centen voor op, dat haar kind, die nu een „juffrouw" worden ging, zich toch maar niet met den gewonen kost van haar en haar man en stiefkinderen zou hoeven te behelpen. Iederen morgen een dikke rogge-boterham met beste margarine en een glas melk. Marie nam dan ook nog een boterham meê in een krant, voor twaalf uur.

Den geheelen langen werkdag op de fabriek, tusschen t gestamp en gekreun der machines door, was vrouw Messers' denken bij het kind. - Hoe ze nu zitten zou in een nette, rustige kamer, met witgekalkte zoldering en van dat mooie gekleurde behangsel-papier aan de muren, zooals ze wel 's in de huizen van de rijke lui had gezien. Daar zou Marie nu zitten tusschen al die jonge juffers, wier gelijke ze nu was. Wat stond dat lichtblauwe katoentje d'r goed en d'r haar zoo netjes uitgekamd en in een vlechie op d'r rug. Marie had gezegd dat de andere meisjes boezels voor hadden en dat zij d'r

óók graag een hebben wou, zoo'n boezel Dat zou

weer centen kosten, maar ze zou toch zien; van d'r weekloon zou ze nog wel wat over kunnen houden. Als