is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de groene weiden, goud-bestippeld door duizende boterbloemen, lag vuil-rood en groezelig-bruin, de stad met al de fabrieks-schoorsteenen, zoo nuchter en grof tegen den fijn-blauwen hemel aan.

Dan presenteerde Marie haar eau-de-cologne uit een flaconnetje, dat ze van een van de meisjes van den winkel gekregen had en dan rook ze met haar moeder samen van één zakdoek, omdat ze op haar eigenen was gaan zitten, om d'r beste goed niet vuil te maken.

Zoo zaten zij dan te kijken naar de menschen, die voorbij kwamen, totdat de zon, boven de landen, lager daalde en ze opstonden om naar de stad en hun steeg terug te keeren....

V.

Marie was nu zestien jaar oud. Van het spichtige, ongezonde kind met het kattestaartige haarvlechtje, dat eens, nu vier jaar geleden, schuchter aan de hand van haar moeder bij de „juffrouw" gekomen was, om een plaats aan den „winkel", was zij veranderd in het aardige, blozende burger-juffertje met de keurige manteltjes en kleurige hoedjes, dat al vier gulden in de week verdiende, met vooruitzicht op verhooging. Een dochter om trotsch op te zijn!

Vrouw Messers had in die jaren de zorgen voor haar kind verdubbeld. Vloeken van haar vent, spot-gelach van