is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jop en de meiden had zij er moedig voor getrotseerd, op 't lage zoldertje van hun bedompte woning een stukje afgeschoten met wat oud linnen tot een aardig kamertje, waar Marie de portretten ophing van de vriendinnen van den winkel en verder mooie schilderijtjes in blauw, rood, groen, in gouden lijstjes, die ze in een der winkelstraten van de stad voor dertig cent het stuk had gekocht.

Daar vluchtte het kind heen, zoodra ze thuis kwam; daar bracht haar moeder haar heur avondboterham. Haar middageten gebruikte ze bij de ouders van een harer vriendinnen, dien ze daar een paar gulden in de week voor betaalde.

Messers had, toen hij van die regeling hoorde, wel even getracht zich te verzetten; was vloekend half de ladder opgestommeld naar Maries kamertje; maar zijn vrouw, moedig, vast-besloten nu, waar 't de verdediging van haar kind gold, had hem bij zijn boezeroen gegrepen en weer naar omlaag getrokken. — Hij grommend, toch dadelijk gekalmeerd, had zich laten leiden zonder weêrstreven, als een koe aan een touw, slaperig, versuft—

Een avond, vroeger dan anders, dat vrouw Messers ineengezakt van moeheid na een dag van afbeuling op de fabriek, in de bleeke schemering van het keuken-kamertje zat weg te soezen, — werd zij opgeschrikt door de vlugge, jachterige trippelpasjes van Marie, die de stille steeg inkwam.

Even later werd de deur geopend; stond het kind voor haar. Een blosje, hooger dan gewoonlijk, kleurde haar