is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marie was dien avond, na afloop van haar werk op den winkel, niet thuis gekomen. Misschien heeft ze wat moeite

om door de volte te raken had vrouw Messers eerst

gedacht, spijt voelend dat ze haar kind niet was gaan afhalen.

Maar 't werd acht, negen uur en nog altijd kwam Marie niet thuis.

Bleek, onrustig, zat vrouw Messers aan de tafel bij het raam, turend in de steeg. Waarom kwam Marie niet, waarom kwam ze niet?

Op korten afstand, aan 't einde der steeg, hoste een troep mannen en vrouwen brullend in de rondte. Klompen klapperden op de hobbelige steenen; schorre drank-stemmen krijschten, een onherkenbare wijs. Vrouw Messers onderscheidde boven alles uit, schel, de stem van Martha.

Waarom kwam Marie toch niet, waarom kwam haar

kind nu niet ? Gerrit was present, trouw als iederen

avond. Het krantje had hij bij zich, om voor te lezen.

Recht en stil, knap in zijn grijs werkmanspak, zat hij tegenover haar te wachten. Toen Marie niet kwam, stond hij op, ging naar buiten, aan den naai-winkel vragen, waar zij bleef. Ze was daar op den gewonen tijd vertrokken; niemand had het kind verder gezien.

Gerrit bleef zoeken in de straten; vrouw Messers, bij een wieglend oliepitje voor zich op tafel, wachten, half versuft van angst. Buiten, in de steeg, rommelde het feest-gebrul....