is toegevoegd aan uw favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nm!!.... In huis vluchten? Op haar zoldertje? Wat zou 't geven. Dan zou hij tegen de deur bonzen en haar grootvader zou hem open doen.... ze hadden 't zeker

afgesproken vanmiddag! dat geld!! Den weg

op.... de landen in? Neen, neen, 't was zoo donker; de duisternis leek wel 'n muur, ze dorst niet, ze dorst niet,

ze zou in een sloot loopen! Maar wat dan, wat dan toch?

De stappen naderden, onregelmatig.

\\ at liep-i gek, dacht ze even, maar dan vlaagde de angst weer in haar op: toe dan toch, toe dan toch, wat moest ze doen ??.... Haar voeten schenen als aan de brug genageld en, opeens, toen, schoot het door haar hoofd: als ze de brug open draaide! dan zou hij niet bij haar kunnen komen!.... De angst maakte haar gek; ze wist zelf niet meer wat ze deed. Haar handen tastten al naar den sleutel, die aan de leuning van de brug bevestigd was. Zenuwachtig, half huilend van angst en spanning, hurkte ze neer, zochten haar vingers het ronde gat in de planken. Daar had ze 't, de sleutel er in! Gauw nou toch, gauw nou.... Ze draaide de brug los; ze voelde haar reeds op-en-neêr gaan. De stappen, die weêr voor een oogenblik verstomd gebleven waren, naderden nu weêr, steeds duidelijker.

Ze had den tweeden sleutel nu ook in 't gat gezet,

sloeg hem uit. Gauw dan toch, gauw dan! Met haar

gansche krachtige lichaam duwde ze er tegen aan, duwde. Langzaam, onder haar stouwing, voelde ze de brug toen wijken, terwijl de stappen nu heel dicht bij waren.