is toegevoegd aan uw favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnenkwam, en zijn lichte verlegenheid van eerst nog wat, had plaats gemaakt voor het wonderlijk en prettigwarm gevoel van daar, op de plek voor 't vuur waar gewoonlijk zijn moeder stond, klein en schraaltjes, bevend haar oude-vrouwe-handen naar den gloed gestrekt, zoo'n jong, frisch-rood meisjesgezicht te zien, en die oogen! — Den heelen verderen middag bleef zijn kamertje er gezellig door en zijn denken zoo licht en lucht en toch zoo gewoon-rustig, als was zij al jaren zijn vróüw en als had hij haar al jaren in dat kamertje gekend, zoo voor het vuur

met den waterketel bezig

Zijn vrouw! Nu, daar in 't donker bij het uitgangshek, waar hij den stroom van werkvolk in den roodoranjen cirkel der lantaren zag voorbijgaan en zijn oogen, haast werktuigelijk, rondzochten onder de vrouwen, — nu gaf hem de gedachte aan de mogelijkheid, dat Trui dat worden kon, eensklaps een vreemde gewaarwording, een beklemmende hoop en lichten angst tegelijkertijd, haar blik, dien jongen, brutaal-blijden blik nu even in 't

voorbijgaan te ontmoeten

Eerst waren 't al de oudere vrouwen, die hem langs kwamen, moê strompelend over den harden, ongelijken grond; — één verloor onder-weg haar klomp en een jongen van de machine-kamer, welke achter-naast haar ging, schopte dien dadelijk een eind op-zij, waarop de vrouw begon te schelden en de jongen grinnekend doorliep.

Geheel achteraan kwamen de jongere vrouwen en meisjes, hoog-op pratend en gil-lachend, om-stuwd van enkele

15