is toegevoegd aan uw favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had aan een fabriek, — die naam had hem hier achtervolgd en al zijn strijd, zijn overwinning eindelijk, was vergeefs geweest... Het nieuwe leven ! hij meende het met zijn komst hier aan deze fabriek, waar niemand hem kende, zoo zéker te zijn ingegaan... Het leven van oppassend man, eerlijk werkend voor zijn brood en zijn oude moeder onderhoudend!... Wat had het hem veel gekost om zoo ver te komen, maar hij had doorgezet... doorgezet... te niet gedaan had hij in zich den dief, den dronkaard... O, dat dat been hem nu altijd en altijd zou blijven verraden... Want

hij wist wel hoe dat ging; 't kon niet anders Mie

vroeg en Trui vroeg, allemaal vroegen ze: „Hoe komt-i an zoo'n afgezette poot ?..." De éen wist wat en de ander had wat gehoord en zóó lapten ze wel de geschiedenis, de hééle geschiedenis aan elkaar.... Die val... in dronkenschap...

Hij rilde; — koud en donker lag vóór hem het verlaten plein, waar de sneeuw al heftiger dwarrelde. Vlak voor zijn voeten zag hij het zich gorig opstapelen; de sneeuw drong in zijn schoen, zoodat zijn voet kil en nattig begon aan te voelen; de vlokken plakten zich van voren tegen zijn broekspijpen, zijn jas. — Hij kon hier niet langer blijven staan; hij zou heelemaal stijf worden, dacht hij; toch, naar zijn huisje terug gaan en weer 't geteem aanhooren van die oude vrouw, wilde hij óok niet, nü vooral niet

Toen dacht hij aan de machine-kamer... daar was het