is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samen, schreeuwden om nieuwe borrels, en daartusschen door solden hun rauwe stemmen het verhaal rond van Greta en Ouwe Jan, die zijn dochter daar zoo pardoes had thuis gekregen.

De mannen in hun wit-bestoven kielen, bemorst hier en daar met groote plekken donker van den regen, waaruit ze zóó waren weggeloopen, leken, onder de puntige zakken over hun hoofd, op groote kabouters, als bij een primitief tooneel waar men bij gebrek aan kinderen maar groote menschen voor 't kabouterspel genomen heeft.

Doch zoetjes-aan begon zich 't kroegje weer te leêgen; het stem-geroes zwakte weg in het wijde buiten; telkens flapte de deur achter een witte gedaante. De waard kon het nu kalmer af; verademde; zijn dikke buik leunend tegen den rand van de schenktafel, zijn beide handen met de stompe vingers ter weerszijden van 't lichaam wijd-gespreid op 't zinken, van drank overkringelde blad, smoezelde hij nu, onder vertrouwelijk gapen, met de enkele achterblijvers nog wat na over 't geval, gebeurtenissen van voor jaren oprakelende, klakkend met de tong van sjonge, sjonge, dat t toch wat te zeggen was voor Ouwe Jan en dat al zijn gefemel hem toch nog voor geen duit

plezier aan zijn kinderen had doen beleven twee

dood en nou deze....

Door 't terugkomen der dragers schrikte hij op uit zijn doezend gemijmer. Om hem heen was het donkerder dan straks; het motregende nog immer en hij voelde