is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hermes

(de Egyptische Mysteriën).

O blinde ziel! rust u toe met het licht der Mysteriën, en in den aardschen nacht zult gü uw lichtend Dubbelwezen, uw hemelsche ziel vinden. Volg dezen goddelyken leidsman en laat hy uw beschermgeest zjjn. Want hij heeft den sleutel van uwe voorgaande en toekomstige bestaansvormen.

Aan de Ingewijden (uit het Boek der Dooden).

Keer in u zelf om te luisteren en staar in de eeuwigheid van TtJd en Ruimte. - Daar weerklinken de zang der Sterren, de stem der Getallen, de harmonie der Sferen.

Iedere zon is een goddelijke gedachte en iedere planeet een wijze van uitdrukking dezer gedachte. - Teneinde de goddelijke gedachte te leeren kennen, o zielen! gaat g\j moeilik den weg op en af, die over de zeven planeten en haar zeven hemelen

voert.

Wat doen de sterren ? wat zeggen de Getallen ? wat belieerschen de Sferen ? - O verloren of geredde zielen, zjj vertellen,

zingen, beheerschen - — uw levenslot!

Fragment (uit Hermes).