is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeft eeuwig, maar zij woont in verschillende vormen en openbaart zich bij gedeelten. „Het licht van Osiris" dat eertijds voor de Ingewijden de verborgenheden der natuur en het hemelgewelf verklaarde, werd voor altijd uitgedoofd in de verlaten begraafplaatsen. De woorden van Hermes tot Asklepios zijn in vervulling gegaan: „O Egypte! Egypte, van u zullen slechts ongelooflijke fabelen voor het nageslacht bewaard blijven, en niets zal van u overblijven dan in steen gebeitelde woorden". —

Toch willen wij trachten een straal van het geheimzinnig licht der heilige plaatsen te doen herleven door den verborgen weg der oude Egyptische inwijding te volgen, voor zoover de esoterische intuïtie en de vluchtige afstraling der eeuwen dit toelaten.

Maar laten wij, voordat wij den tempel binnentreden, een oog slaan op de groote phasen, die Egypte doormaakte voor den tijd der Hyksos.

De vroegste Egyptische beschaving, die bijna even oud is als de romp van ons vasteland, behoort aan het oude roode ras.*) De kolossale sphinx te Gizèh, dicht bij de groote pyramide, is zijn werk. Toen de Delta

') In een opschrift uit den tyd der vierde dynastie wordt over de sphinx gesproken, als over een monument welks oorsprong opklimt in den nacht dei tijden en dat toevallig tijdens de regeering van een vorst uit die dynastie gevonden was. bedolven onder het woestijnzand, waaronder het gedurende vele geslachten vergeten was. — Fr. Lenormant. — Hist. d'Oriënt. II 55.

De vierde dynastie voert ons terug tot 4000 jaar voor Chr. — Hieruit oordeele men over de oudheid der Sphinx!