is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn al die dingen door een geheime verwantschap als door een onzichtbaren draad verbonden. De naam Hermes is een talisman, die haar in zich vereenigt. een tooverwoord, dat haar te voorschijn roept. Van daar zijn macht. De Grieken, leerlingen der Egyptenaren, noemden hem Hermes Trismegistos of driemaalgroote, omdat hij beschouwd werd als koning, wetgever en priester. Hij kenmerkt een tijdperk, waarin de priesterschap, het staatsbestuur en het koningschap in een enkel regeerend lichaam vereenigd waren. De Egyptische tijdtafels van Manéthon geven aan dit tijdvak den naam van godenregeering. Er was toen noch papyrus, noch phonetisch schrift, maar het heilige beeldschrift bestond reeds; de kennis der priesters was in hiëroglyphen op de zuilen en muren der begraafplaatsen geschreven. Belangrijk uitgebreid werd zij later naar de bibliotheken in de tempels overgebracht. De Egyptenaren schreven aan Hermes twee en veertig boeken over occulte kennis toe. Het Grieksche boek, bekend onder den naam Hermen Trismegistos bevat ongetwijfeld gewijzigde, maar zéér kostbare overblijfselen van de oude godenleer, die als het Fiat Lux is, waaruit Mozes en Orpheus de eerste stralen ontvingen. De leer van het Vuur-Beginsel en van het Licht-Woord, uitgedrukt in het Vizioen van Hermes zal het hoogtepunt en de kern der Egyptische inwijding blijven.

Straks zullen wij trachten dit vizioen der meesters terug te vinden, deze mystieke roos, die slechts ontluikt in de duisternis van het heiligdom en in het