is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de veroveraars en erkende zij de overweldigers, die de wet van den Stier en de aanbidding van den os Apis invoerden. Maar verborgen in de tempels, bewaarden de twee raden als een heiligen schat hun kennis, hun overleveringen, den ouden en zuiveren godsdienst en daarmede de hoop op een herstel der nationale dynastie. Toen verspreidden de priesters onder de menigte de legende van Isis en Osiris, van de verminking van den laatste en van zijn ophanden zijnde opstanding in zijn zoon Horus, die zijn verspreide, door den Nijl meegevoerde ledematen zou terugvinden. Men werkte op de verbeelding van het volk door de groote praal der openbare plechtigheden. Men hield zijn liefde voor den ouden godsdienst wakker, door het de rampen der godin voor te stellen, haar geweeklaag over het verlies van haar hemelschen echtgenoot en de hoop, die zij gevestigd hield op haar zoon Horus, den goddelijken middelaar. Maar tegelijkertijd vonden de Ingewijden het noodzakelijk de esoterische waarheid onaantastbaar te maken, door haar met een driedubbelen sluier te bedekken. De verspreiding onder het volk van den eeredienst van Isis en Osiris hangt nauw samen met de innerlijke, wijze regeling der kleine en groote Mysteriën. Men omringde ze met bijna onoverkomelijke hinderpalen en verschrikkelijke gevaren. De zedelijke proeven werden uitgedacht, de eed van geheimhouding werd vereischt en de doodstraf streng toegepast op de Ingewijden, die het geringste onderdeel der Mysteriën openbaar maakten. Dank zij deze strenge regeling werd de Egyptische inwijding