is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Pharao's van de Ramses-dynastie groote heirwegen tot vlak langs den Libanon laten aanleggen en een reeks forten laten bouwen tusschen Mageddo en Karkemish. Onafzienbare karavanen stroomden toe van den kant der woestijn, van Radasieh naar Elephantine. Er werd onafgebroken gearbeid aan nieuwe bouwwerken door werklieden van de drie vastelanden. De zuilenzaal te Karaak, waarvan iedere pilaar zoo hoog is als de Colonne op de Place Vendöme, was hersteld; de tempel van Abydos werd met wonderen van beeldhouwkunst, de Vallei der Koningen met grootsche grafmonumenten verrijkt. Men bouwde te Bubastis, te Luxor, te Speos Ibsamboul. Te Thebe werd een zegepoort opgericht ter herinnering aan de inneming van Cadesh. Te Memphis verhief zich het paleis van Ramses, geheel omringd door obelisken, standbeelden en reusachtige monoliethen.

Te midden van deze koortsachtige bedrijvigheid en dit schitterende leven, landde meer dan een vreemdeling, afkomstig van de verre stranden van Klein-Azië of de gebergten van Thracië, in Egypte aan, verlangend naar het licht der Mysteriën en aangetrokken door den roem van zijn tempels 1 Te Memphis aangekomen, werd hij door verwondering aangegrepen. Monumenten, voorstellingen, openbare feesten, alles gaf hem een indruk van weelde en grootheid. Na afloop van de plechtigheid der vorstelijke inwijding, die in de verborgenheid van het heiligdom plaats vond, zag hij den pharao uit den tempel voor de menigte treden en op zijn schild stijgen, dat door twaalf,