is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deze heilige beelden, waarachter het licht van het ontzettende geheim van het leven na den dood schitterde ? — Isis en Osiris weten het! zeide men hem. Maar wie waren deze Goden, waarover men slechts fluisterend sprak ? Om dit te weten, klopte de vreemdeling aan de poort van den grooten tempel te Thebe of Memphis.

Dienaren brachten hem naar de overdekte galerij van een binnenhof, waarvan de kolossale pilaren op reusachtige lotusbloemen geleken, die in al haar kracht en reinheid de Zonneark, den tempel van Osiris steunden. De hiërofant naderde den nieuw-aangekomene. Zijn edele trekken, de rust op zijn gelaat, het geheimzinnige van zijn donkere, ondoorgrondelijke oogen, vol innerlijk licht, waren wel geschikt om den candidaat verlegen te maken. Die blik drong als een vlijm overal door. De vreemdeling voelde, dat hij tegenover een mensch stond, wien men onmogelijk iets zou kunnen verbergen. De priester van Osiris ondervroeg den nieuw-aangekomene omtrent zijn geboorteplaats, zijn familie en den tempel, waar hij onderricht had ontvangen. Als hij in dit kort, maar scherp onderzoek, onwaardig bleek te zijn, om tot de Mysteriën toegelaten te worden, wees een zwijgend, maar onherroepelijk handgebaar hem de deur. Maar als de hiërofant in den aspirant een oprecht verlangen naar waarheid ontdekte, verzocht hij hem, hem te volgen. Men ging door galerijen en binnenplaatsen, tot men ten slotte langs een onoverdekt, in de rots uitgehouwen pad, waarop aan beide zijden sphinxen en