is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon Horus op den arm. De hiërofant in purperen kleed, ontving den nieuw aangekomene vóór het standbeeld der godin en liet hem, onder bedreiging van de verschrikkelijkste vervloekingen, den eed van geheimhouding en onderwerping afleggen. Daarna begroette hij hem uit naam der geheele vergadering als een broeder en een toekomstigen ingewijde. Bij deze verheven meesters meende de leerling van Isis in tegenwoordigheid der goden te zijn. Boven zichzelf uit gestegen, betrad hij voor het eerst de sfeer der waarheid.

IV.

Osiris. — Dood en Opstanding.

En toch was hij pas tot den drempel toegelaten. Want nu begon de jarenlange studie en leertijd. Voordat hij zich tot Isis Urania kon opheffen, moest hij de aardsche Isis leeren kennen en zich toeleggen op de kennis van de natuur en het ontstaan van den mensch. Zijn tijd was verdeeld tusschen overpeinzing in zijn cel, studie der hiëroglyphen in de zalen en binnenplaatsen van den tempel, die de uitgestrektheid van een stad bezat, en de lessen der meesters. Hij bestudeerde plant- en delfstofkunde, geschiedenis van menschen en volken, geneeskunde, bouwkunst en gewijde muziek. In deze lange leerjaren moest hij niet enkel kennen, maar worden, kracht krijgen door verzaking. De oude wijzen geloofden, dat de mensch slechts dan de waar-