is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- „Geen mensch, sprak de hiërofant, ontkomt aan den dood en de ziel van ieder levend wezen is bestemd tot de opstanding. De adept gaat levend door den dood heen, om reeds van uit dit leven in het licht van Osiris in te gaan. Ga in deze doodkist liggen en wacht het licht af. Dezen nacht zult gij de poort der Verschrikking doorgaan en den drempel van het Meesterschap bereiken.

De adept ging in de geopende sarcophaag liggen, de hiërofant strekte de handen over hem uit om hem te zegenen en de schaar ingewijden verwijderde zich in stilte uit den grafkelder. Een klein op den grond staand lampje verlicht nog met een vaag schijnsel de vier sphinxen, die de forsche zuilen van het onderaardsch gewelf dragen. Een koor van diepe stemmen doet zich zacht, gedempt hooren. Van waar komt het?... Het is een lijkzang! Langzaam sterft hij weg; de lamp werpt een laatst schijnsel en dooft dan geheel uit. De adept is alleen in de duisternis; de koude van het graf' bevangt hem en verstijft zijn ledematen. Hij lijdt achtereenvolgens alle verschrikkingen van den dood en geraakt in een staat van verdooving. Zijn leven trekt in opeenvolgende tafereelen als iets onwerkelijks aan hem voorbij en zijn aardsch bewustzijn wordt hoe

en geheime handelingen der priesters van Osiris gebruikt werd. Men vindt er ook „De put der Waarheid" dien wij beschreven hebben, de trap naar boven, de zaal der geheimen... Naar de zoogenaamde koningskamer die de sarcophaag bevatte, geleidde men den adept aan den vooravond van zijn groote inwijding. Een dergelijke inrichting treft men in de groote tempels van Midden- en Opper Egypte aan.