is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verplaatsen wij ons nu in gedachten met den hiërofant en den nieuwen ingewijde op de tinne van den tempel, te midden van de zoele pracht van eenEgyptischen nacht. Daar werd aan den nieuwen adept de groote openbaring gegeven door het hoofd van den tempel, die hem het Visioen van Hermes vertelde. Dat visioen stond op geen enkelen papyrus geschreven.

Het was in symbolische teekens op de wandplaten van den geheimen grafkelder opgeteekend, die slechts aan één profeet bekend was. De verklaring ervan werd mondeling van den eenen hoogepriester op den anderen overgedragen.

- „Luister goed, sprak de hiërofant, dit visioen bevat de eeuwige geschiedenis der wereld en den kringloop aller dingen.

Het Visioen van Hermes. (])

„Hermes zonk eens in slaap, na over den oorsprong aller dingen te hebben nagedacht. Een doffe loomheid maakte zich van zijn lichaam meester; maar naarmate dit verstijfde, steeg zijn geest in de ruimte op. Toen

(') Het visioen van Hermes staat vooraan in de boeken van Hennes Trismegistos onder den titel van Poimandres. De oude Egyptische overlevering is slechts in een eenigszins gewiizigden Alexandnjnschen vorm tot ons gekomen. Ik heb getracht dit hootdtragment der Hermesleer weder samen te stellen, overeenkomstig den zin der verheven inwijding en der esoterische samenvatting, die het weergeeft. -