is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeken en licht. Terwijl Hermes verblind de uiteenlopende ontwikkeling en statige bewegingen aanschouwde, sprak de stem:

— Kijk, luister en begrijp. Gij ziet de zeven sferen van alle leven. Daar doorheen wordt de nederdaling van de ziel en haar opstijging volbracht. De zeven Beschermengelen zijn de zeven stralen van het LichtWoord. Ieder van hen beheerscht een geestelijke sfeer, een phase in het leven der zielen. Het dichtst bij bevindt zich de Beschermgeest van de Maan, met zijn onheilspeilenden glimlach en gekroond met een zilveren sikkel. Hij regelt geboorte en dood. Hij bevrijdt de ziel van het lichaam en trekt haar tot zich in zijn licht. — Boven hem wijst de bleeke Mercurius met zijn slangenstaf, die Kennis bevat, den weg aan de afdalende of opstijgende zielen. — Hooger, houdt de schitterende Yenus den spiegel der Liefde, waarin de zielen beurtelings elkander vergeten en herkennen. — Boven haar verheft de Beschermgeest van de Zon de fakkel als zegeteeken der eeuwige Schoonheid. — Nog hooger zwaait Mars het zwaard der Gerechtigheid. — Zetelend op de azuurblauwe sfeer, houdt Jupiter den scepter der opperste macht, die goddelijk Verstand is. — Aan de grenzen der wereld, te midden van de teekens van den dierenriem, draagt Saturnus den bol der universeele "Wijsheid.])

Onnoodig te zeggen, dat deze Goden andere namen in de Egyptische taal droegen. Maai- de zeven Goden der cosmogonie komen in alle mythologieën overeen in beteekenis en attributen. Zjj hebben hun gemeenschappelijke!! oorsprong in de oude esoterische overlevering. Daar de Westersche overlevering de Latjjnsche namen aangenomen heeft, hebben wij die voor meerdere duidelijkheid behouden.