is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lichtgevend, want zij bezitten het goddelijke in zichzelf en laten dit in hare handelingen doorstralen. Sterk dus uw ziel, o Hermes en verkwik uw verduisterden geest door de aanschouwing der vergevorderde zielen, die, verspreid als een regen van vonken, door de zeven sferen opstijgen. Want gij ook kunt haar volgen, er is slechts de wil noodig om zich op te heffen. Zie, hoe zij zich in groepen vereenigen en goddelijke koren vormen. Iedere ziel voegt zich bij haar geliefden beschermgeest. De edelste leven in de zonnesfeer; de krachtigste heffen zich tot Saturnus op. Enkele, de volmaaktsten onder de volmaakten, stijgen tot den Vader omhoog. Want daar, waar alles eindigt, begint alles weder in alle eeuwigheid; en de zeven sferen verkondigen tezamen : „Wijsheid ! Liefde! Rechtvaardigheid ! Schoonheid ! Luister ! Kennis ! Onsterfelijkheid !" —

De hiërofant sprak: „Dat heeft de Hermes der oudheid gezien en hebben zijn volgelingen ons overgebracht. De woorden van den wijze zijn gelijk de zeven tonen van de lier, die de geheele muziek met de getallen en wetten van het heelal in zich bevatten. Het visioen van Hermes gelijkt op den sterrenhemel, die in zijn onpeilbare diepten tallooze sterrenbeelden bevat. Voor het kind is het slechts een gewelf met gouden spijkers ; voor den wijze is het de onbegrensde ruimte, waarin de werelden in wonderbare, rythmische bewegingen wentelen. Dit viaiuen bevat ue eeuwige getallen, de machtsteekenen en de magische sleutels. Hoe meer gij leert het te bespiegelen en te begrijpen, hoe