is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orpheus. Zij beroepen zich hoofdzakelijk op het feit, dat noch Homerus, noch Hesiodus zijn naam vermeld hebben. Doch het stilzwijgen dezer dichters wordt ruimschoots verklaard uit het interdict, dat de plaatselijke besturen ten opzichte van den grooten Inwijder hadden uitgevaardigd. De leerlingen van Orpheus lieten geen gelegenheid voorbijgaan om alle gezag aan het opperbestuur van den tempel te Delphi toe te kennen en herhaalden steeds dat men de geschillen, die tusschen de verschillende Grieksche staten ontstonden, aan den Raad der Amphyctionen moest voorleggen. Dat hinderde de volksmenners zoowel als de tirannen. Het is zeer wel mogelijk dat de Ioniër Homerus, die waarschijnlijk zijn inwijding doormaakte in het heiligdom van Tyrus en wiens mythologie de poëtische overzetting is der Godsleer van Sanchoniaton,*) den Doriër Orpheus niet kende, wiens overlevering men des te zorgvuldiger geheim hield, naarmate zij meer aangevallen werd. Wat Hesiodus betreft, die dicht bij den Parnassus geboren werd, hij moest zijn naam en leer kennen door het heiligdom van Delphi; maar zijn Inwijders legden hem het zwijgen op en niet zonder reden.

Toch leefde Orpheus voort in zijn werk; hij leefde in zijn leerlingen en zelfs in hen die zijn bestaan ontkenden. Wat is dat werk ? Waar moet men die kern van leven zoeken? Is zij in de krijgszuchtige, woeste oligarchie van Sparta, waar kennis veracht, onwetend-

') Phenicisch priester en schrijver. (Noot v. d. Vert.)