is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid stelselmatig verheven en ruwheid geeischt wordt als behoorende bij moed? Is zij in die onverzoenlijke Messenische oorlogen, waarin de Spartanen een naburig volk vervolgden, tot zij het geheel verdelgd hadden en waarin deze Grieksche Romeinen een begin maakten met de latere gruwelen op de Tarpeïsche rots en de bloedige lauweren van het Capitool, door den heldhaftigen Aristomenes, den verdediger van zijn vaderland, in een afgrond te werpen ? Is zij misschien in de woelige volksregeering van Athene, die altijd bereid is tot dwingelandij om te slaan? Is zij in de lijfwacht van Pisistratus of in den dolk van Harmodius en Aristogiton die onder een mirte tak verborgen was? Is zij in de talrijke steden van Hellas, Groot-Griekenland en Klein-Azië, waarvan Athene en Sparta de twee tegengestelde typen vertegenwoordigden ? Is zij in al die naijverige volksregeeringen en tirannieke besturen die altijd klaar staan om elkander te verscheuren? — Neen, daarin schuilt de ziel van Griekenland niet. Zij woont in zijn tempels, in zijn Mysteriën en in de Ingewijden in die Mysteriën.

Zij is in het heiligdom van Jupiter te Olympia, van Juno te Argos, van Ceres te Eleusis; zij heerscht te Athene met Minerva, zij straalt te Delphi met Apollo die alle tempels met zijn licht beheerscht en doordringt. Dat is het middelpunt van het Helleensche leven, het hoofd en het hart van Griekenland. Daar doen de dichters, die de verheven waarheden in schitterende beelden aan de menigte overbrengen en de wijzen die ze in uiterst fijne keus van woorden ver-