is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breiden, hun kennis op. De geest van Orpheus plant zich overal voort, waar het leven van het onsterfelijke Griekenland trilt. Wij vinden hem terug in den kampstrijd voor dichtkunst en gymnastiek ; in de Delphische en Olympische spelen, zegenrijke instellingen die de volgelingen van den Meester bedachten om de twaalf Grieksche stammen tot elkaar te brengen en ineen te doen smelten. Hij is duidelijk waarneembaar in het College der Amphyctionen, in die vergadering van groote Ingewijden, hoogste hof van arbitrage, dat te Delphi samenkwam en het eenig groot, gezaghebbend lichaam van rechtvaardigheid en eendracht vormde, waarin Griekenland in de uren van heldenmoed en verloochening zijn eenheid terugvond.')

ïoch begon dit door Orpheus bezielde Griekenland, dat als verstand een zuivere in de tempels bewaarde leer, als ziel een plastischen godsdienst en als lichaam een verheven gerechtshof had, met Delphi tot middelpunt, toch begon dit Griekenland van af de zevende eeuw voor Chr. in verval te geraken. De bevelen van Delphi werden niet langer geëerbiedigd ; men schond de heilige plaatsen. De oorzaak hiervan was, dat het

peni J^onfrx door fen AmPhyctionie verbonden volken geeft van deze instelling"-6 ^00theid en de maatschappelijke kracht tioniA hphAr> J 1 zweren nooit de tot een Amphvc-

noch in niT rH j i'6 overvallen en nooit noch in vredesbehoeften n«ll2«£ h T ?-nnen af te wenden, die voor hare nemen zulïoi? --2*11' ,len eeni8e staat dit durft te onderworsten t'hLWÜ te?en hem 0Ptrekken en die steden verAnollo stelfin boosdoeners de offers van den tempel van stem en il WÜ onze armen en beenen, onze

zullen gebruiken chten tegen hen en hunne medeplichtigen