is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

esoterische leer van Indië en Egypte, waaraan hii Helleensche duidelijkheid en eenvoud gaf, door er een krachtiger gevoel en een juister begrip van de menschelijke vrijheid aan te verbinden.

Tegelijkertijd en op verschillende punten der aarde verspieidden groote hervormers dergelijke leerstellingen onder de menigte. In China verkondigde Lao-Tse zijn leer als vervolg op het esoterisme van Fo-Hi; de laatste Boeddha, Qakia-Mouni predikte aan de oevers van den Ganges; in Italië zond de Etruskische priesterschap een ingewijde met de Sibyllijnsche Boeken naar Rome, n.1. koning Numa, die door wijze instellingen de gevaarlijke eerzucht van den Romeinschen Senaat trachtte te beteugelen. En het is niet de werking van het toeval, dat deze hervormers tegelijkertijd onder zoo verspreide volken opstaan. Hun verschillende zendingen leiden naar een gemeenschappelijk doel. Zij leveren het bewijs, dat op bepaalde tijden eenzelfde geestelijke strooming op geheimzinnige wijze door de menschheid gaat. Vanwaar komt zij ? Uit de goddelijke wereld die buiten onzen gezichtskring ligt, doch waarvan de genieën en de profeten de afgezanten en de getuigen zijn.

Pythagoras doorreisde de geheele oude wereld, voor hij het woord tot Griekenland richtte. Hij maakte kennis met Afrika en Azië, Memphis en Babyion, met hun staatkunde en hun inwijding. Zijn woelig leven gelijkt op een schip, dat in een hevigen storm uitgezonden is; met volle zeilen stevent het op zijn doel af, zonder van den koers af te wijken, als een beeld van