is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rust en kracht te midden der ontketende elementen. Zijn leer wekt dezelfde gewaarwording op als een koele nacht, volgend op een dag van hevig geweerv uur en bloedigen strijd. Zij gelijkt op de schoonheid van het uitspansel, dat achtereenvolgens zijn fonkelende sterrengroepen en zijn etherische harmonieën voor de oogen van den ziener ontrolt.

Laten wij trachten op de duisterheden der legende, zoowel als op de schoolsche vooroordeelen eenig licht te werpen.

II.

De Reisjaren.

In het begin der zesde eeuw vóór onze jaartelling was Samos een der welvarendste tot den Ionischen staat behoorende eilanden. Zijn voornaamste haven was juist tegenover de violetkleurige bergen van het weelderige Klein-Azië gelegen, vanwaar alle overdaad en alle verleiding kwamen. Op den groenen oever, aan een breede baai, prijkte de stad en strekte zich amphiUieatersgewijs tegen de berghellingen uit aan den voet van een voorgebergte, waarvan de top door den tempel van Neptunus gekroond werd. Boven de stad verhieven zich de zuilengalerijen van een prachtig paleis. Diiïir heerschte de Tiran Polycrates. Na Samos van alle vrijheden beroofd te hebben, had hij er een schat van kunstwerken en Aziatischen luister gebracht.