is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De Tempel te Delphi.

De Leer van Apollo. — Theorie der Zienerskunst. — De Pythia Theoclea.

Wanneer men van uit de laagvlakte van Phocis de lachende weiden, langs de oevers van den Plistios gelegen, beklom, kwam men tusschen hooge bergen door in een kronkelende vallei. Bij iedere schrede werd zij nauwer, het landschap grootscher en eenzamer. Eindelijk bereikte men een cirkelvormig terrein door steile bergen met ontoegankelijke toppen ingesloten ; een geschikte trechter voor het verzamelen van electriciteit, waarboven zich dan ook voortdurend onweders samenpakten. Onverwachts ontdekte men in de diepte der donkere kloof de stad Delphi als een arendsnest aan de door afgronden omringde rots hangende, terwijl de twee machtige toppen van den Parnassus zich dreigend boven haar verhieven. Van verre zag men de bronzen beelden der overwinning, de ruiterstandbeelden en de ontelbare vergulde gedenkteekenen schitteren, die op bepaalden afstand van elkaar langs den heiligen weg als een eerewacht van helden en Goden om den Dorischen tempel van Phoebus Apollo geschaard stonden.

Dit was de heiligste plaats van geheel Griekenland. Dtór gaf de Pythia haar voorspellingen; da&r verga-