is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht van den ziener. De eigenlijke voorspelling is een visie van mogelijke toekomstige gebeurtenissen, verkregen, hetzij door een blik in de gedachten der levenden, waarin toekomstige daden in kiem vervat liggen, hetzij door occulten invloed van verheven wezens, die de toekomst in levende beelden voor den geest van den helderziende ontrollen. In beide gevallen onstaan projecties van gedachten in het astrale licht. Tenlaatste kan extase omschreven worden als een visioen uit de geestelijke wereld, van waar goede of slechte geesten in menschelijke gedaante aan den ziener verschijnen en met hem in gemeenschap treden. De ziel schijnt werkelijk het lichaam verlaten te hebben; al het leven schijnt het lichaam ontvloden en het ligt verstijfd terneer in een toestand van catalepsie bijna gelijk aan den dood. Volgens de verhalen der verheven zielen, die de extase kenden, kan niets de schoonheid en de pracht dezer visioenen weergeven, noch het onuitsprekelijk gevoel van samensmelting met het goddelijk wezen, dat hen als een zaligheid van licht en heerlijke muziek doortrilt. Men kan aan de werkelijkheid dezer visioenen twijfelen. Maar men moet er bijvoegen, dat als de ziel in den gemiddelden toestand van helderziendheid een juist begrip heeft van verwijderde plaatsen en niet aanwezige personen, het zeer logisch is om aan te nemen, dat zij in een staat van hoogste geestvervoering een visioen hebben kan van een hoogere en onstoffelijke werkelijkheid.

Naar ons idee moet het de taak der toekomst zijn aan de bovenzinnelijke vermogens der menschelijke ziel weder