is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orakels en sibyllen niet maar eenvoudigweg naar het rijk van het bijgeloof verbannen. Het kan best waar zijn, dat de zienerskunst in de oude tempels gekend en beoefend is volgens vaste beginselen en met een maatschappelijk en godsdienstig doel. De vergelijkende studie van godsdiensten en esoterische overleveringen toont aan, dat die beginselen overal dezelfde waren, hoewel hun toepassing tot een oneindige verscheidenheid heeft geleid. Wat de zienerskunst in miskrediet gebracht heeft, is, dat haar ontaarding aanleiding heeft gegeven tot de grofste misbruiken en wij moeten niet vergeten, dat verheven openbaringen slechts mogelijk zijn door wezens van buitengewone grootheid en reinheid.

De zienerskunst zooals zij te Delphi beoefend werd, was gegrond op de beginselen, die wij juist uiteengezet hebben en daarmee kwam de inwendige organisatie van den tempel overeen. Evenals in alle groote tempels van Egypte was zij verdeeld in een kunst en een wetenschap. De kunst bestond in het doorgronden van verleden en toekomst en van gebeurtenissen, die op verren afstand voorvielen, door helderziendheid of profetische geestvervoering, de wetenschap in het berekenen der toekomst volgens de wetten der universeele ontwikkeling. Kunst en wetenschap controleerden elkander. Wij willen hier van deze wetenschap, die de ouden: „genethlialogie" noemden en waarvan de astrologie der middeleeuwen slechts een onvolkomen begrepen deel uitmaakt, alleen maar zeggen, dat zij als het ware de esoterische encyclopedie was in verband met de toekomst van volkeren en