is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om in die werkelijkheid zelf te kunnen lezen.

Uit deze verheven sferen bracht de Meester haar soms plotseling tot de aarde terug door haar de rampen van Egypte te verhalen. Na de grootheid der Egyptische kennis geschetst te hebben, legde hij haar uit, hoe die kennis tengevolge van den inval der Perzen bezig was ten onder te gaan. Hij beschreef haar de gruwelen van Cambysus, de verwoesting der tempels, de vernietiging der heilige boeken, de terdoodbrenging of verbanning der priesters van Osiris, het monster van het Perzisch despotisme, dat in zijn ijzeren hand al de oude Aziatische barbaarschheid vereenigde, en de zwervende, half wilde stammen uit het midden van Azië en het hart van Indië, die slechts de gelegenheid afwachtten om zich op Europa te werpen. Ja, die aangroeiende stormwind zou over Griekenland losbarsten, even zeker als de bliksemstraal uit een saamgepakte wolkenmassa neer moet schieten. Was het verdeelde Griekenland gereed om dien hevigen schok te weerstaan? — Het vermoedde dien niet eens. De volkeren ontkomen hun noodlot niet en als zij niet voortdurend op hun hoede zijn, storten de Goden hen in het verderf. Was het wijze land van Hermes, Egypte, niet na zesduizend jaar van voorspoed ineengestort? Helaas, Griekenland, het schoone Ionië zal nog spoediger voorbij gaan ! Er zal een tijd komen, dat de Zonnegod den tempel zal verlaten, dat barbaren de bouwwerken zullen omverhalen en dat herders hun kudden zullen laten grazen op de bouwvallen van Delphi.