is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schitterende overwinningen - Apollo komt weder zijn heiligdom bewonen en ik zal door hem spreken! — Maar gij, zijn boodschapper, helaas, gij zult mij verlaten — en zijn licht naar Italië overbrengen — —

Met gesloten oogen sprak de zieneres langen tijd hijgend op eentonig zangerige wijze voort; plotseling sloeg zij met een snik als dood ter aarde.

Op deze wijze stortte Pythagoras zuivere leeringen in de ziel van Theoclea en stemde haar als een lier, opdat de ingevingen der Goden zich door haar zouden kunnen uiten. Toen zij eenmaal deze hoogte van bezieling bereikt had, werd zij ook voor hem een fakkel, waarmee hij zijn eigen lot onderzoeken, de mogelijke toekomst doorvorschen en zich richten kon in de oneindige sferen van het Onzichtbare. Dit levend bewijs van de waarheden, die hij onderwees, trof de priesters met bewondering, wekte hun geestdrift op en versterkte hun geloof. De tempel bezat nu een bezielde Pythia en priesters, die in de goddelijke kennis en wetenschappen waren ingewijd; Delphi kon weder een middelpunt van leven en kracht worden.

Pythagoras bleef er een geheel jaar. Eerst toen hij de priesters in al de geheimen van zijn leer onderricht en Theoclea voor haar taak bekwaamd had, vertrok hij naar Groot-Griekenland.

8