is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Pythagoreesche orde en leer.

De stad Croton was aan de open zee aan het einde der golf van Tarente dicht bij kaap Lacinium gelegen. Met Sybaris was zij de bloeiendste stad van Zuid-Italië. Haar Dorische bouw, haar worstelaars, die meestal in de Olympische spelen de overwinning behaalden en haar geneesheeren, mededingers der Asclepiaden, waren beroemd. De Sybarieten hadden hun onsterfelijkheid te danken aan hun weelde en verwijfdheid. De bewoners van Croton zouden misschien ondanks hun deugden vergeten zijn, indien zij niet het geluk hadden gehad een schuilplaats te bieden aan die groote school van esoterische wijsbegeerte, bekend onder den naam van Pythagoreesche school, die men als de moeder der Platonische school kan beschouwen en als de voorgangster van alle idealistische scholen. Hoe edel de nakomelingen ook waren, toch overtreft zij alle andere. De Platonische school gaat uit van een onvolledige inwijding, de Stoïcijnsche school heeft de ware overlevering reeds verloren. De andere stelsels van oude en nieuwere wijsbegeerte geven ons alle meer of minder goed geslaagde bespiegelingen, terwijl de leer van Pythagoras gegrond was op een proefondervindelijke kennis en vergezeld ging van een volledig levens9telsel. Evenals de bouwvallen der verdwenen stad liggen de geheimen der