is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde en de gedachten van den Meester thans diep onder de aarde begraven. Laten wij trachten ze te doen herleven. Het zal ons in de gelegenheid stellen door te dringen in het hart der theosophische leer, geheime bron van godsdiensten en wijsbegeerten en bij het licht van den Griekschen geest, een tip van den sluier van Isis op te lichten.

Verschillende redenen deden Pythagoras besluiten deze Dorische kolonie tot middelpunt der beweging te maken. Zijn doel was niet alleen om de esoterische leer aan een kring uitverkoren leerlingen te onderwijzen, maar ook om de beginselen ervan op de opvoeding der jeugd en het maatschappelijk leven toe te passen. Dit plan bracht de stichting mede van een inrichting voor leekeninwijding met de bijbedoeling langzamerhand de staatkundige regeling der steden naar het beeld van dit wijsgeerig en godsdienstig ideaal te wijzigen. Zeker is het, dat geen der republieken van Hellas of den Peloponesus deze nieuwigheid zou geduld hebben. Men zou den wijsgeer van samenzwering tegen den Staat beschuldigd hebben. De Grieksche steden aan de golf van Tarente, minder ondermijnd door de demagogie, waren veel vooruitstrevender. Pythagoras werd niet teleurgesteld in zijn verwachting voor zijn hervormingen een gunstig onthaal te zullen vinden bij den senaat van Croton. Laten wij er bijvoegen, dat zijn plannen zich verder dan Griekenland uitstrekten. Daar hij de ontwikkeling van het denken vermoedde, voorzag hij den val van het Hellenisme en nu rijpte in hem het plan in den mensche-