is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken geest de beginselen van een godsdienst-wetenschap uit te storten. Door zijn school te stichten aan de golf van Tarente, verspreidde hij de esoterische denkbeelden in Italië en bewaarde in de schatkamer van zijn leer de gezuiverde kern der Oostersche wijsheid voor de volkeren van het Westen.

Toen Pythagoras te Croton aankwam, dat naar het weelderige leven van het naburige Sybaris begon over te hellen, bracht hij er een ware omwenteling teweeg. Porphyrius en Iamblichus beschrijven zijn eerste optreden eerder als dat van een magiër dan van een wijsgeer. Hij liet de jongelingen in den tempel van Apollo samen komen en slaagde er door zijn welsprekende woorden in hen aan hun losbandig leven te ontrukken. Hij vereenigde de vrouwen in den tempel van Juno en overreedde haar de met goud doorstikte gewaden en sieraden in dienzelfden tempel te brengen als zegeteekenen van de overwinning op ydelheid en overdaad. De strengheid van zijn onderricht omhulde hij met gratie; uit zijn wijsheid straalde een vuur, dat zich aan de toehoorders mededeelde. De schoonheid van zijn gelaat, de adel van zijn persoon, de bekoring van zijn uiterlijk en stem sleepten ten slotte een ieder mede. De vrouwen vergeleken hem met Jupiter, de jongelingen met den Hyperboreeschen Apollo. Hij wist te boeien en de menschen mede te sleepen, die zeer verbaasd waren, dat zij zich warm begonnen te maken voor deugd en waarheid.

De Senaat van Croton of Raad der Duizend begon ongerust te worden over dezen invloed. Hij gelastte