is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Proeftyd.

Het witte gebouw der ingewijde broeders verhief zich in stralende blankheid op een heuvel tusschen cypressen en olijfboomen. Beneden langs de kust gaande, zag men de portieken, de tuinen en het gymnasium. De cirkelvormige, bevallig slanke zuilenrij van den Muzentempel stak aan weerszijden der vleugels van het gebouw uit. Van af het terras der buitenste tuinen had men een ruim uitzicht over de stad, het Prytaneum, de haven en het terrein deivolksvergaderingen. In de verte strekte de golf zich tusschen de steile kusten uit als in een bokaal van agaat en de Ionische zee teekende zich als een azuurblauwe lijn aan den gezichteinder af. Soms zag men vrouwen in gewaden van verschillende kleur gehuld uit den linkervleugel komen en in lange rijen door de laan der cypressen naar de zee afdalen. Zij gingen haar godsdienstige plichten in den tempel van Ceres vervullen. Dan weer zag men uit den rechtervleugel mannen in witte kleederen het pad naar den tempel van Apollo bestijgen. En het had een groote bekoring voor de zoekende verbeelding der jeugd te weten, dat de school der Ingewijden onder de bescherming geplaatst was van deze twee Godheden, waarvan de eene, de Machtige Godin, de diepe mysterien van het Vrouwelijke en van de Aarde in zich vereenigde en de andere, de Zonnegod, die van het Mannelijke en van den Hemel openbaarde.

Stralend verhief zich het kleine rijk der uitverkore-