is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Graad. — Loutering. *) De Getallen. — Theogonie.

Het was een blijde dag, „een gulden dag," zooals de ouden zeiden, waarop Pythagoras den neofiet in zijn woning ontving en hem plechtig tot leerling aannam. Men kwam nu voortdurend rechtstreeks met den Meester in aanraking; men kreeg toegang tot den binnenhof van zijn woning, bestemd voor zijn getrouwen. Vandaar de naam esoterisch (die van binnen) in tegenstelling met exoterisch (die van buiten). Nu begon eerst de ware Inwijding.

De openbaring bestond uit een volledige, beredeneerde uiteenzetting der occulte leer, van af de beginselen, vervat in de geheimzinnige wetenschap der Getallen, tot aan de verstverwijderde gevolgtrekkingen der universeele ontwikkeling, den levensloop en hoogste eindbestemming der goddelijke Psyche, de menschelijke ziel. Die wetenschap der Getallen was onder verschillende namen in de tempels van Egypte en Azië bekend. Daar zij den sleutel der geheele leer bevatte, hield men ze zorgvuldig voor de menigte verborgen. De cijfers, letters, meetkunstige figuren of de menschelijke afbeeldingen, die als teekens voor deze algebra der occulte wereld gebruikt werden, konden slechts door den Ingewijde begrepen worden. Deze openbaarde eerst dan de beteekenis ervan aan de Adepten, wanneer zij den eed van geheimhouding

') Katharsis in het Grieksch.