is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VamVaar "»hdi® overvloed an Licht alle wezens en vormen kon aanschouwen

schittering afwerpen001" Van ^ *" Verblindende

universeele leven door samentrekking van zijn vermogens voor te stellen. Er waren jaren van oefening

van verstand ^ T te VerkriJgen harmonie

verstand en wil tot stand gebracht was. Vóór het

scheppend woord te kunnen besturen, - en hoe weinigen sagen daarin! - moet men het heilige woord letter voor letter, lettergreep voor lettergreep spellen.

Pythagoras was gewoon dit onderricht in den Muzentempel te geven. De overheid van Croton had dien

dfchtT U1-1 kk8lijk verzoek en °P z«n aanwijzingen hcht bij zijn woning m een afgesloten tuin laten bouwen

De leerlingen van den tweeden graad hadden daar

alleen toegang met den Meester. Binnen inden ronden

empel zag men de negen muzen in marmer. Rechtop

m het midden waakte Hestia, in een sluier gehuld

plechtig en geheimzinnig. Met haar linker hand beschutte

zij de vlam van een vuur; met haar rechter wees zij

isTesTrnf8' vBV®Grieken zoowel aIs bij de Romeinen Hestia of Vesta de beschermgodin van het goddelijk

beginsel in alle dingen. Als bewustzijn van het heilige

™Ul P t Zij haar altaar in den temPel van Delphi, m het Prytaneum van Athene, zoowel als bij de eenvoudigste haardstede. In het heiligdom van Pythagoras stond zij als symbool van de Goddelijke centrale Kennis