is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geest, zoo is ook het heelal in drie concentrische sferen verdeeld: de natuurlijke, menschelijke en goddelijke wereld. De Triade of drievoudige wet is dus de wet, die alle dingen beheerscht, de ware sleutel van het bestaan. \Vant zij wordt op alle treden van de levensladder aangetroffen, zoowel in de samenstelling dei organische cel, in de physiologische inrichting van het dierlijk lichaam, de werking van den bloedsomloop en het zenuwstelsel, als in de bovenstoffelijke samenstelling van den mensch, die van het heelal en van God. Zij legt dus als bij tooverslag den geheel en innerlijken bouw van het heelal voor den vei \a ondei den geest bloot en toont de oneindige overeenkomsten van den macrocosmos met den microcosmos. Zij werkt als een licht, dat elk voorwerp doorschijnend maakt en de kleine zoowel als de groote werelden als evenzooveel wondervolle lichten schitteren doet.

Laten wij deze wet verklaren door de essentieele overeenkomst tusschen mensch en heelal.

Pythagoras onderstelde, dat de geest of het denkvermogen van den- mensch aan God zijn onsterfelijk, onzichtbaar en beslist handelend karakter ontleent. Want de geest is datgene, wat zich zelf in beweging brengt. Hij noemde het lichaam het sterfelijke, deelbare en passieve deel van den geest. Hij meende, dat, wat wij ziel noemen, nauw met den geest verbonden is, maar gevormd wordt door een derde verbindend element afkomstig van de cosmische fluide. De ziel gelijkt dus op een etherisch lichaam, dat de geest om zich zelf