is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeft en opbouwt. Zonder dit lichaam zou het stoffelijk lichaam zichzelf niet kunnen besturen en slechts een willooze, levenlooze massa zijn. (J) De ziel is in vorm gelijk aan het lichaam, dat zij belevendigt en overleeft dit na de scheiding of den dood. Dan wordt z\j volgens de uitdrukking van Pythagoras, die lateidoor Plato overgenomen is, het ijle voertuig, dat den geest, al naarmate de ziel beter of slechter geweest is, opvoert naar de goddelijke sferen, of terug laat vallen in de duistere gebieden der stof. De samenstelling en de ontwikkeling van de menschheid herhaalt zich in steeds grooter wordende cirkels door alle sferen heen en op de geheele ladder, waarlangs al wat geschapen is omhoogstijgt. Evenals de menschelijke Psyche strijdt met den geest, die haar aantrekt en het lichaam, dat haar tegenhoudt, evenzoo ontwikkelt de menschheid tusschen de natuurlijke en dierlijke wereld, waar zij met haar aardsche wortels aan gebonden is en de goddelijke wereld der zuivere geesten, waartoe zij zich wil verheffen. Wat met de menschheid plaats grijpt, speelt zich af op alle werelden en iri alle zonnestelsels, in altijd verschillende verhoudingen, in steeds nieuwe toestanden. Verwijd den cirkel tot in het oneindige... en omvat als gij kunt in één enkel denkbeeld al die onbegrensde werelden. Wat zal het bevatten? De scheppende gedachte, de astrale fluide en werelden in ontwikkeling: geest, ziel en lichaam der Godheid ...

(') Men vindt een dergelijke leerstelling bü den Ingewijde Paulus, die spreekt van het geedelijk lichaam.