is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gasachtigen; vuur den onweegbaren. — Het vijfde element: de ether geeft een toestand van stof weer, die zoo fijn en bewegelijk is, dat zij niet langer uit atomen bestaat en alles doordringt. Dit is de inwezenlijke, cosmische fluïde, het Astrale Licht of de Wereldziel.

Pythagoras sprak vervolgens tot zijn leerlingen over de vormveranderingen der aarde volgens de Egyptische en Aziatische overleveringen. Hij wist, dat de aarde in wording oorspronkelijk omgeven was door een gasvormigen dampkring die, vloeibaar geworden door geleidelijke afkoeling, de zeeën had doen ontstaan. Zooals zijn gewoonte was, vatte hij dit denkbeeld in overdrachtelijken zin kort samen door te zeggen, dat de zeeën voortgebracht waren door de tranen van Saturnus (het cosmische tijdperk).

Doch nu beginnen de verschillende rijken zich te vertoonen en de onzichtbare kiemen, die in de etherische aura om de aarde zweven, dwarrelen in dit ijl omkleedsel der aarde rond en worden daarna aangetrokken naar de diepe verborgenheden der zeeën en de eerste uit de wateren verrezen vastelanden. De nog niet scherp afgebakende planten- en dierenrijken verschijnen nagenoeg tegelijkertijd. De esoterische leer verklaart de wijziging in de diersoorten, niet alleen volgens de ondergeschikte wet van selectie, maar ook volgens de hoofdwet van het ingrijpen door goddelijke machten en onzichtbare verstandskrachten in de aardsche toestanden en alle levende wezens. Wanneer een nieuw soort op een bol verschijnt, komt dit, omdat een