is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het oude Zuidelijke vasteland, door de Grieken Atlantis genoemd, dat het roode ras en een machtige beschaving had voortgebracht. Zij schreef het afwisselend verrijzen en verzinken der vastelanden toe aan de schommelingen der polen en nam aan dat de menschheid zoo zes zondvloeden had doorgemaakt. Iedere tusschen twee zondvloeden gelegen tijdkring brengt den oveiheerschenden invloed met zich van een groot menschenras. Ondanks den gedeeltelijken ondergang der menschelijke beschaving en de verduistering van haar vermogens is er toch een algemeen omhoogstijgende beweging merkbaar.

Ziedaar de menschheid gevormd en de ontwikkeling der rassen aan den gang gebracht te midden van de wisselingen, die op den aardbol plaats vinden. Maar wat is op dezen bol, dien wij als de onveranderlijke basis der wereld aannemen, do«h die zelf zwevende medegevoerd wordt door de ruimte, op deze vastelanden, die uit de wateren oprijzen om opnieuw te verdwijnen, te midden van volkeren die voorbijgaan en beschavingen die ineenstorten, wat is het machtige aangrijpende, eeuwige mysterie ? Dit is het verheven, innerlijk probleem, het vraagstuk van ieder afzonderlijk en van allen te zamen; dit is het probleem der ziel, die in zichzelf een peillooze diepte van duisternis en licht ontdekt, die zichzelf met een mengeling van verrukking en ontzetting beschouwt en zegt: — „Ik behoor niet tot deze wereld, want zij alleen is niet voldoende om mij te verklaren. Ik ben niet van de aarde afkomstig en ik ga elders heen.