is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geïndividualiseerd in de plant, gepolariseerd in het gevoel en instinct der dieren, helt zij in deze langzame voorbereiding over naar de bewuste monade, waarvan de eerste werking zichtbaar is in het laagste dier. Het bezielend, geestelijk element is dus in alle rijken aanwezig, hoewel in oneindig kleine hoeveelheid in de lagere rijken. De zielen, die in kiemtoestand in de lagere rijken aanwezig zijn, houden daar gedurende oneindig lange tijdperken verblijf en eerst na groote cosmische omwentelingen gaan zij over tot een hooger rijk, terwijl zij tevens van planeet veranderen. Alwat zij gedurende den levenstijd eener planeet doen kunnen, is eenige soorten hooger te stijgen. Waar begint de Monade? Men zou evengoed naar het oogenblik kunnen vragen, waarop zich een nevelvlek gevormd of een zon voor het eerst geschenen heeft. Hoe het ook zij, datgene wat het innerlijk wezen van welken mensch ook uitmaakt, heeft gedurende millioenen jaren langs een reeks planeten en door alle lagere rijken moeten ontwikkelen, terwijl het door al die bestaansvormen heen een individueel beginsel heeft bewaard, dat hem overal volgt. Deze verborgen, maar onvernietigbare individualiteit vormt het goddelijk karakter der Monade, die bewust moet worden, opdat de Godheid zich kan openbaren.

Hoe verder de Monade de reeks organismen doorloopt, hoe meer zij de latente beginselen in zich ontwikkelt, De gepolariseerde kracht wordt gevoel, gevoel wordt instinct, instinct verstand. En naarmate de flikkerende toorts van het bewustzijn helderder licht verspreidt, wordt de ziel meer onafhankelijk van het lichaam, meer geschikt een zelfstandig bestaan te leiden. De