is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lange droom, één grootsche zinsbegoocheling zijn zal? Doch wat is meer waar dan datgene wat de ziel in zich voelt en door haar goddelijke gemeenschap met andere zielen verwezenlijkt? De Ingewijden, de eeuwige, bovenzinnelijke idealisten, hebben altijd geloofd, dat de eenig werkelijke, duurzame dingen der aarde de openbaringen van geestelijke Schoonheid, Liefde en Waarheid zijn. Daar het leven na dit leven geen ander doel hebben kan dan het geven van die Waarheid, Schoonheid en Liefde aan degenen, die er hun geheele leven naar gestreefd hebben, zijn zij overtuigd, dat de hemel meer werkelijk zijn zal dan de aarde.

Het hemelsche leven der ziel kan honderden of duizenden jaren duren overeenkomstig haar standpunt van ontwikkeling en de kracht harer neigingen. Slechts de volmaakte en verheven zielen, zij die afgedaan hebben met den kringloop van geboorte en dood, kunnen het voor onbepaalden tijd verlengen. Niet alleen hebben zij tijdelijke rust gevonden, maar ook de eindelooze activiteit in de waarheid; zij hebben zichzelf vleugels gegeven. Zij zijn onschendbaar, want zij zijn het licht; zij beheerschen de werelden, want zij zien er doorheen. Wat de andere zielen betreft, een onverbiddelijke wet doet haar wedergeboren worden, ten einde een nieuwen proeftijd door te maken en een sport hooger te stijgen of naar beneden te vallen, indien zü te kort schieten.

Evenals het aardsch bestaan heeft het geestelijk leven zijn begin, hoogtepunt en verval. Wanneer dit leven uitgeput is, voelt de ziel zich door een gevoel