is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van incarnatie en moederschap.

De geheimzinnige ineensmelting heeft langzaam in bepaalde volgorde plaats, orgaan na orgaan, vezel na vezel. Naarmate de ziel zich meer en meer dompelt in deze levende, bewegende diepte, naarmate zij zich vastgehouden voelt door de duizenden kronkelingen der organen, wordt het bewustzijn van haar goddelijk leven flauwer en dooft uit. Want tusschen haar en het licht, dat van boven straalt, dringen zich de bloedsomloop en de spierweefsels, die haar omstrikken en met duisternis vervullen. Reeds is het verre licht niets meer dan een vaag schynsel. Eindelijk drukt een ontzettende smart haar als in een schroef samen; een hevige samentrekking rukt haar los van de ziel der moeder en kluistert haar in een bewegelijk lichaam. — Het kind is geboren, hulpeloos stoffelijk beeld, en het schreeuwt van angst. Doch de hemelsche herinnering is in de occulte ondoorgrondelijkheden van het Onbewuste teruggekeerd. Zij zal pas herleven door Kennis of Smart, door Liefde of Dood!

De wet van belichaming en weder ontlichaming openbaart ons dus de ware beteekenis van leven en dood. Zij maakt de kern uit van de evolutie der ziel en stelt ons in staat haar in het verleden en in de toekomst na te gaan tot in de ondoorgrondelijkheden van de natuur en de Godheid. Want deze wet openbaart ons de eeuwige beweging volgens bepaalde wetten, de oorzaak en het doel van de onsterfelijkheid der ziel. Zij maakt die onsterfelijkheid in plaats van abstract of sprookjesachtig voor ons levend en logisch,