is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de overeenkomsten tusschen leven en dood aan te toonen. Geboorte op aarde staat gelijk met dood van geestelijk standpunt uit gezien en de dood is een hemelsche opstanding. De afwisseling der twee verschillende levens is noodzakelijk voor de ontwikkeling der ziel en ieder is tegelijkertijd het gevolg en de verklaring van het ander. Hij, die zich werkelijk doordrongen heeft van deze waarheden, staat in het hart der Mysteriën, in het middelpunt der Inwijding.

Maar, zal men vragen, wat bewijst ons het voortbestaan van de ziel, de Monade, de geestelijke entiteit door al die bestaanstoestanden heen, daar zij er toch geleidelijk de herinnering aan verliest ? — En wat bewijst u, antwoorden wij, de identiteit van uw wezen gedurende waken en slapen? lederen morgen ontwaakt gij uit een toestand, die even vreemd, even onbegrijpelijk is als de dood; gij verrijst uit dit Niet om er 's avonds in terug te keeren. Was dit het Niet? Neen, want gij hebt gedroomd en uw droomen zijn even waar voor u geweest als de werkelijkheid van den waaktoestand. Een wijziging in de physiologische gesteldheid der hersenen heeft het verband tusschen lichaam en ziel veranderd en uw psychisch gezichtspunt verplaatst. Gij waart dezelfde persoon, maar in een andere omgeving en gij hebt een ander bestaan geleid. Bij gemagnetiseerde personen, somnambules en helderzienden ontwikkelt de slaap nieuwe vermogens, die ons wonderbaarlijk toeschijnen, doch de natuurlijke eigenschappen zijn van de ziel, die van het lichaam bevrijd is. Eenmaal ontwaakt, herinneren die helderzienden zich niet meer,

12