is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een voorafgaand bestaan. Maar er is meer: wij worden geboren met een schat van vage herinneringen, eigenaardige neigingen, goddelijke voorgevoelens. Men vindt soms bij kinderen, uit zachtaardige, kalme ouders geboren, uitbarstingen van woesten hartstocht, die atavisme alleen niet in staat is te verklaren en die afkomstig zijn uit een vorig bestaan. Men treft soms in de onbeduidendste levens voorbeelden aan van onverklaarde verheven getrouwheid aan een gevoel of een denkbeeld.' Zijn zij met de gevolgen van de beloften en eeden uit het hemelsche leven? Want de verborgen herinnering die de ziel eraan behouden heeft, is sterker dan alle aardsche drijfveeren. Al naarmate zij zich aan die herinnering vasthecht of ze in den steek laat, ziet men haar overwinnen of ten ondergaan. Het ware geloof is die stille getrouwheid van de ziel aan zichzelf. Om dezen reden kan men begrijpen, dat Pythagoras, als alle theosophen, het stoffelijk leven beschouwd heeft als een noodzakelijke oefening van den wil en het hemelsche leven als een geestelijke groei en volmaking.

De levens volgen elkaar op in voortdurende afwisseling, doch een wet van onverbiddelijke logica schakelt

hen aaneen. Al heeft ieder leven zijn eigen wet en bijzondere bestemming, toch wordt hun samenhang bestuurd door een algemeene wet, die men wet van repercussie zou kunnen noemen. (') Volgens deze wet worden de handelingen van een leven onvermijdelijk teruggekaatst in het volgende. Niet alleen zal de mensch geboren worden met de neigingen en vermogens die 0) Wet door Brahmanen en Boeddhisten Karma genoemd.