is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling ervan de oorsprong is van alle haat, opstand en ongeloof. Wederom brengt de verborgen leer ons in de aardsche duisternis haar verheven licht van vrede en hoop. De verscheidenheid van zielen, toestanden en lotsbestemmingen kan inderdaad slechts gerechtvaardigd worden door verschillende bestaanstoestanden en de leer der wedergeboorte. Indien de mensch voor het eerst in dit leven geboren wordt, hoe kan men dan de tallooze rampen verklaren, die hem als bij toeval treffen ? Hoe kan men aannemen, dat er een eeuwige rechtvaardigheid bestaat, daar enkelen in een maatschappelijke gesteldheid geboren worden, die onvermijdelijk ellende en verlaging met zich sleept, terwijl anderen in weelde geboren worden en een gelukkig bestaan hebben ? Maar indien het waar is, dat wij vorige levens doorgemaakt hebben en er na den dood andere zullen doormaken, dat alle bestaanstoestanden bestuurd worden door de wet van werking en terugwerking, - dan is het verschil in aanleg, maatschappelijke gesteldheid en levenslot ook slechts het gevolg van vorige levens en de veelvoudige toepassing van deze wet. Het verschil in maatschappelijke gesteldheid vinden zijn oorsprong in een ongelijk gebruik van den vrijen Wil in voorafgaande levens, het verschil in verstandelijken aanleg komt daaruit voort, dat de menschen, die tegelijkertijd op aarde vertoeven, op uiterst verschillende, boven elkaar gelegen trappen van ontwikkeling staan, uie zoowel de halve veruierlijkingder ellendige uitstervende rassen, als den verheven staat der heiligen en de goddelijke heerlijkheid van het ge-